Att leda elevers kunskapsutveckling : - styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet

Att leda elevers kunskapsutveckling : - styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet
Författare
Förlag Gleerups Utbildning AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor192
Vikt350 gr
Utgiven2021-06-09
SABEmia
ISBN 9789151106502
Hur kan det pedagogiska ledarskapet användas i skolans styrkedja för att ge de bästa förutsättningarna för elevers kunskapsutveckling? Hur kan ledarskapet förbättra elevers kunskapsutveckling? Vilka olika förväntningar finns på styrkedjans aktörer? 

Skolans styrkedja sträcker sig från den nationella nivån – riksdag, regering och skolmyndigheter – till varje lärare i klassrummet eller i barngruppen. I den här boken visar författaren att en väl fungerande styrkedja ger goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. I en sådan styrkedja omfattas alla av gemensamma värderingar och man samarbetar för att uppnå skolans och elevernas mål. Ett sådant strukturerat samarbete ger förutsättningar att stärka såväl det pedagogiska ledarskapets innehåll som tilliten mellan aktörerna. 

I bokens första del behandlas förskolans och skolans styrkedja, begreppet pedagogiskt ledarskap samt barns och elevers lärande och utveckling. I den andra delen presenteras en fallstudie, genomförd i en svensk kommun, och i den tredje delen kopplas bokens två första delar samman. I del tre diskuteras också hur de nya kunskaperna kan användas i arbetet med förskolans och skolans utveckling och förändring. I avslutningen beskriver författaren hur man utifrån hela styrkedjans perspektiv kan stärka och arbeta med det lokala pedagogiska ledarskapet.

Stephan Rapp är verksam vid Linnéuniversitetet. Där arbetar han som professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap samt som koordinator för Centrum för pedagogisk ledning och som utbildningschef för det statliga rektorsprogrammet.