Med börd, svärd och pengar : eliters manifestation, maktutövning och reproduktion 1650-1900

Med börd, svärd och pengar : eliters manifestation, maktutövning och reproduktion 1650-1900
Serie Opuscula Historica Upsaliensia
Medverkande
Förlag Opuscula Historica Upsaliensia
GenreHistoria och arkeologi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor210
Vikt350 gr
Utgiven2003-11-23
SABKu-c.4
ISBN 9789150616569
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Börden, svärdet och pengarna är viktiga komponenter i eliternas historia. Börden förknippas måhända främst med adel, men var central även för andra eliter. Svärdet symboliserar givetvis den militära karriären, men kan ses som ett attribut även för den civila ämbetsmannabanan. Pengarna slutligen är ett konkret uttryck det ekonomiska välstånd som framstår som ett av eliternas varumärken. Intresset för olika samhällseliter har under senare år växt sig allt starkare, inte minst inom humanistisk forskning. I denna antologi behandlas frågeställningar kring fenomenet eliter ur ett brett perspektiv. Detta inkluderar lokala såväl som nationella nivåer, informella såväl som formella arenor, kvinnliga såväl som manliga aktörer. Anslaget ger spännande inblickar i hur makt manifesterades, utövades och reproducerades, med hjälp av börden, svärdet och pengarna.