Focus on English 9 Textbook Onlinebok Grupplicens 12 mån

Focus on English 9 Textbook Onlinebok Grupplicens 12 mån
Serie Focus on English
Författare
Förlag Liber
FormatEbok (nedladdning & online)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2014-12-04
ISBN 9789147918478
Om Focus on English 9 Textbook Onlinebok
Focus on English 9 är ett grundläromedel för högstadiets engelska för år 9. Här arbetar eleven på ett varierat sätt med det centrala innehållet i Lgr11. De väl utprövade texterna och textfrågorna i Focus on English Textbook väcker engagemang, roar och är lärorika. Ämnena lockar eleven till att tänka, tycka till om och kommunicera om innehållet. Texttyperna är anpassade mot Lgr 11.
Texterna i boken är tematiskt samlade och kapitlen innehåller en bred variation av texttyper. Centrala teman återkommer och byggs på med olika vinklingar. Varje bok innehåller ett antal autentiska utdrag ur skönlitterära verk (From the Bookshelf).
Alla texter följs upp av frågor som bjuder in till diskussion kring det lästa.
Eleverna tränar sin läsförståelse på olika sätt genom att ta sig an texternas olika teman och frågeställningar. Här ges många tillfällen att använda språket som redskap för att uttrycka egna tankar och åsikter.
Vad är en Onlinebok?