Der Sprung 1 Allt-ett-bok Onlinebok Grupplicens 12 mån

Der Sprung 1 Allt-ett-bok Onlinebok Grupplicens 12 mån
Serie Der Sprung!
Författare
Förlag Liber
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatEbok (nedladdning & online)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2012-08-08
SABuFf
ISBN 9789147914715
Om Der Sprung 1 Allt-i-ett-bok Onlinebok
Våga språnget - och landa i tyskan!
Der Sprung! för år 6 är ett målstyrt läromedel som ökar elevernas lust att ge sig i kast med det nya språket. Den tydliga arbetsgången mot klara och bestämda mål i kombination med ett spännande och stimulerande innehåll har gjort Der Sprung! till en mycket populär och uppskattad läromedelsserie..
Der Sprung! 1 är en allt-i-ett-bok. Texterna och övningarna är mycket varierade och av olika svårighetsgrad. De ger alla elever möjlighet att fördjupa sig efter sin egen förmåga och få känna att de lyckas i sitt arbete. Här finns s.k. helikoptertexter där eleverna tränas i att förstå innehållet i en text utan att känna till betydelsen av varje ord. Stjärnuppgifterna – en form av överkursuppgifter – hjälper eleven att bygga upp sitt ordförråd.
Uttalsövningar kommer in tidigt, och sång, musik, knep och knåp finns i alla kapitel. Många uppgifter stimulerar också till att gå vidare och söka egen kunskap.
Vad är en Onlinebok?