Focus on English 7 Textbook Onlinebok Grupplicens 12 mån

Focus on English 7 Textbook Onlinebok Grupplicens 12 mån
Serie Focus on English
Författare
Förlag Liber
FormatEbok (nedladdning & online)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2012-08-08
ISBN 9789147914425
Om Focus 7 Textbook Onlinebo
Focus on English 7 är ett grundläromedel för högstadiets engelska för år 7. Här arbetar eleven på ett varierat sätt med det centrala innehållet i Lgr11. De väl utprövade texterna och textfrågorna i Focus on English Textbook väcker engagemang, roar och är lärorika. Ämnena lockar eleven till att tänka, tycka till om och kommunicera om innehållet. Texttyperna är anpassade mot Lgr 11.
Följande texttyper finns i Focus on English 7 textbook:
- Berättande texter låter eleven fundera vidare på och diskutera olika ämnen.
- Texter hämtade från olika medier, såsom chat, blog, tidningsnotiser.- Mer faktabetonade, lätt populärvetenskapliga texter lär eleven om andra ämnen, såsom djur och miljö, och passar till ämnesövergripande arbete.
- Enkla skönlitterära texter lockar eleven till mer läsning, med fördjupningsmöjligheter.
- Dialoger från delar av en semestervistelse lär eleven praktisk vardagsengelska.
- Realiabetonade kapitel med informativa texter ger eleven inblickar i engelsktalande länder.
- Textfrågor som fokuserar både på elevens lästräning och på att använda språket som redskap för att uttrycka egna tankar och åsikter.
I Focus on English 7 textbook är texterna tematiskt samlade i 10 kapitel:
- Engelska som världsspråk (Focus on English)
- Händelser man aldrig glömmer (I'll Never Forget)
- Djur och människor (The Human Touch)
- England (Focus on England)
- Tonårsvärlden (Teen Life)
- Kritisk läsning och granskning av innehåll (Reality Check)
- USA (Focus on the USA)
- Vår miljö (Save Your Energy)
- Högtider och helgdagar (Holidays och Christmas).
Vad är en Onlinebok?