Lieber Deutsch 2 Onlinebok Grupplicens 12 mån

Lieber Deutsch 2 Onlinebok Grupplicens 12 mån
Serie Lieber Deutsch
Författare
Förlag Liber
FormatEbok (nedladdning & online)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2012-08-09
ISBN 9789147914326
Om Lieber Deutsch 2 Onlinebok<BR/>Lieber Deutsch 2 är ett läromedel för Tyska 2 på gymnasiet och vuxenutbildningen. <BR/>Boken betonar kommunikation i vardagliga situationer, ger kontinuerlig repetition för att befästa kunskaperna och har övningar som syftar till att uppnå stor elevaktivitet. Lieber Deutsch har en tydlig struktur och luftig layout och är enkel att arbeta med. Lieber Deutsch 2 innehåller 6 tematiskt indelade etapper. I varje etapp finns två eller flera texter, skrivna på modern och lättbegriplig tyska. Grammatiken inleds vanligen med frågor av resonerande karaktär. Syftet är att underlätta förståelse och inlärning av grammatiska moment. Varje etapp avslutas med en checklista, Jag kan. Där checkar eleven av vad han/hon har lärt sig i kapitlet. I varje etapp ges förslag på projektarbeten med anknytning till temat Projekt. Eleverna får genom Lieber Deutsch bekanta sig med tyskspråkig musik och olika artister. Realia får stort utrymme i materialet. <BR/>Vad är en Onlinebok?