Libers språklåda i tyska: Grammatik

Libers språklåda i tyska: Grammatik
Serie Libers språklåda i tyska
Författare
Förlag Liber
FormatDB
Språk
Antal sidor202
Vikt0
Utgiven2014-02-17
ISBN 9789147908868
En serie bredvidläromedel i tyska för skolår 6–9. Öppna en av våra språklådor och hitta roliga, engagerande, lekfulla och pedagogiska läromedel som kan inspirera dina tysklektioner. En "låda" består av en cd-rom med kopieringsunderlag att skriva ut. Kopieringen är fri på din skola.

Läs mer
Libers språklåda i tyska: Spel och lekar
Libers språklåda i tyska: Spel och lekar är ett kopieringsunderlag som på ett lekfullt, inspirerande och givande sätt ger eleverna varierade möjligheter att jobba med det tyska språket och utveckla sina kunskaper eller testa dem praktiskt. Här får de träna på att uttrycka sig muntligt på flera olika sätt: genom rollspel, situationsutmaningar, kommunikationsspel och lekar. De tränar olika grammatiska svårigheter, använder kommunikativa strategier och utökar sin vokabulär. Du som lärare väljer typ av aktivitet och svårighetsgrad på spelen och lekarna.
I läromedlet finns över 50 olika spel av varierande slag: kommunikativa bingospel, memoryspel, spelplaner som tränar vokabulär, flera olika kommunikativa lekar, rollspel och situationsutmaningar.
Att bryta av ordinarie lektioner för att engagera hela gruppen i en lek eller spela ett spel gör inlärningen mer lustfylld, effektiv och givande.
Libers språklåda i tyska: Grammatik
Här får eleverna hjälp att träna och repetera den grammatik som ingår i grundskolans kurser i tyska. Materialet är uppdelat på artiklar, pronomen, substantiv, adjektiv, prepositioner, konjunktioner, tidsuttryck, räkneord och verb. Av materialets 156 utskrivbara sidor ägnas inte mindre än 60 sidor åt verbträning, eftersom detta grammatikområde brukar vålla eleverna störst bekymmer. Man kan plocka ut just de moment som eleverna behöver träna extra på, och samlat ger materialet en ordentlig genomgång av de grammatikområden som eleverna behöver för att ta sig vidare i sina tyskstudier.