Libers övningar i engelska: Grammar cd

Libers övningar i engelska: Grammar cd
Serie Libers övningar i engelska: Grammar
Författare
Förlag Liber
FormatDB
SpråkEngelska
Antal sidor200
Vikt0
Utgiven2013-01-09
ISBN 9789147906475
Libers övningar i engelska: Grammar är ett övningsmaterial i grammatik för engelska 5 och 6. Materialet är mycket omfattande med övningar på allt ifrån grundläggande färdighetsträning till allt mer krävande uppgifter.

Läs mer
Libers övningar i engelska: Grammar är ett övningsmaterial i engelsk grammatik för gymnasieskolans samtliga program och kurser samt för motsvarande kurser på komvux och andra utbildningar.
Materialet är mycket omfattande med grammatikövningar på allt ifrån grundläggande färdighetsträning till allt mer krävande uppgifter. Övningarna är graderade efter svårighetsgrad. Materialet är i första hand avsett för gymnasiets kurser i engelska 5 och 6, men kan även användas som repetition i engelska 7.
För anpassning till kurskraven i GY11 är alla förklaringar, instruktioner och exempel på engelska.
Innehåll
Stor vikt läggs på sådana moment som svenska elever ofta gör fel på, t.ex. oregelbundna verb, kongruens, tempus, ing-former, pluralbildning, skillnaden it/there, much/many, usually/used to, prepositioner, linking words och mycket, mycket mer.
Upplägg
Varje grammatikmoment introduceras av en grundlig genomgång som sedan följs av en mängd olika exempel och kommentarer på sådant som elever brukar ha svårt för.
Materialet ligger som pdf-fil på en cd-skiva och det får fritt användas på den egna skolan. Tanken med Libers övningar i engelska: Grammar är att det ska vara lätt att använda och enkelt kunna anpassas till varje elevs behov.

Om författarna
Jörgen Gustafsson har en gedigen erfarenhet som läromedelsförfattare i engelska för både grundskola och gymnasium. Han är verksam som lärare på gymnasiet.
Lennart Peterson har gedigen erfarenhet som författare av många olika slags läromedel, både för gymnasiet och för grundskolan.