Hälso- och sjukvård 1 Onlinebok

Hälso- och sjukvård 1 Onlinebok
Serie Hälso- och sjukvård 1 och 2
Författare
Förlag Liber
GenreMedicin
FormatEbok (nedladdning & online)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2023-08-21
SABV
ISBN 9789147151349

Hälso- och sjukvård 1 Onlinebok är en digital kopia av den tryckta bokens upplaga 2.

Hälso- och sjukvård 1 är ett läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskola eller vuxenutbildning och som läser kursen med samma namn.

Innehållet i läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Hälso- och sjukvård 1 och förbereder eleven för praktiskt arbete inom området. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar som ger stöd och underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, och ge stöd för kunskapsinhämtningen.

Läromedlet tar bland annat upp:

<ul> <li>Folkhälsa och folkhälsoarbete </li> <li>Levnadsvanor </li> <li>Förändringar i människors hälsotillstånd </li> <li>Kriser och krisreaktioner </li> <li>Vårdplanering </li> <li>Vård- och omsorgsuppgifter och medicinska åtgärder </li> <li>Medicinteknisk utrustning </li> <li>Första hjälpen </li> <li>Rehabilitering, habilitering och egenvård </li> <li>Bemötande och kommunikation </li> <li>Personcentrerad vård </li> <li>Rapportering och dokumentation.</li> </ul>

Läromedlets pedagogiska struktur

<ul> <li>Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv </li> <li>Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd </li> <li>Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer </li> <li>Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor </li> <li>Podd-, film- och litteraturtips.</li> </ul>

Kapitelupplägg

<ul> <li>Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål som kapitlet behandlar</li> <li>Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer</li> <li>Genomgående patientfall med reflektionsfrågor</li> <li>Kapitlen avrundas med:
Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.</li> </ul>