Möjligheter till lärande : andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Möjligheter till lärande : andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
Författare
Förlag Liber
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor304
Vikt0
Utgiven2022-09-30
SABE
ISBN 9789147146956
Den här antologin innehåller artiklar av forskare, verksamma lärare och skolledare som medverkade vid konferensen Symposium 2022 Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv. Författarna diskuterar såväl elevers möjligheter till lärande som lärares handlingsutrymme. Det kritiska perspektivet berörs i dubbel bemärkelse, dels i fråga om makt, identitet och delaktighet, dels i ett utforskande av undervisning och de förutsättningar som finns.

Läs mer
Boken vänder sig till lärare, lärarstudenter, skolledare och beslutsfattare med engagemang i att utveckla undervisning och skapa goda förutsättningar för flerspråkiga elever.

Om författarna
Redaktörer är Kristina Aldén och Mikael Olofsson som båda arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.