Internationell ekonomi

Internationell ekonomi
Serie Internationell ekonomi
Författare
Förlag Liber
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor304
Vikt0
Utgiven2022-08-09
SABQade
ISBN 9789147145935
Kursläromedel med fokus på hållbarhet och samtidens geopolitiska utmaningar och spänningar.
Internationell ekonomi ger förståelse för de mekanismer som styr ekonomin i världen och fångar samtidigt dagens geopolitiska utmaningar och spänningar. Läromedlet riktar sig mot gymnasieskolan och vuxenutbildningen och lyfter fram viktiga historiska skeenden och samband och genom olika perspektiv och synsätt presenteras en nyanserad bild av en komplex värld. Hållbar utveckling är ett centralt tema, vilket betonas i avsnitten om resursfördelning, konsumtion och olika aktörers roll på den globala spelplanen.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Internationell ekonomi är helt nytt läromedel som tar sin utgångspunkt i aktuella exempel och den senaste forskningen. Läromedlet tar upp centrala teorier och sammanhang och befäster och fördjupar elevernas kunskaper genom en rik variation av övningar. För grundkunskaperna finns självrättande övningstyper som eleverna kan arbeta med på egen hand. Det frigör tid för analyser och diskussioner på lektionerna.

Tre klara fördelar med läromedlet
- Fångar dagens geopolitiska utmaningar och spänningar.
- Hållbar utveckling är integrerat i hela läromedlet.
- Digital lärarhandledning med kontinuerliga uppdateringar.

Seriens komponenter
- Grundbok - fakta, sammanfattningar och dessutom övningar på en grundläggande nivå.
- Digitalt övningsmaterial - ett komplement för alla som använder grundboken. Det innehåller begreppsträning och frågor på innehållet så att eleverna kan öva grunderna och få direkt återkoppling.
- Onlinebok - en digital version av grundboken.
- Lärarhandledning (nedladdningsbar) - ett rikt material med allt som behövs för att kunna planera och genomföra kursen. Här finns bland annat kommentarer till innehållet, diskussionsfrågor, argumentationsövningar, fördjupningsuppgifter, lösningsförslag till samtliga uppgifter, litteraturtips, länkar till filmer samt Powerpointpresentationer.

Innehåll
Internationell ekonomi ger förståelse för de mekanismer som styr ekonomin i världen och fångar samtidigt dagens geopolitiska utmaningar och spänningar. Läromedlet lyfter fram viktiga historiska skeenden och samband och genom olika perspektiv och synsätt presenteras en nyanserad bild av en komplex värld. Hållbar utveckling är ett centralt tema, vilket betonas i avsnitten om resursfördelning, konsumtion och olika aktörers roll på den globala spelplanen.
Läromedlet är indelat i tre delar
- Introduktion till internationell ekonomi
- Internationell handel, konkurrens och ekonomisk integration
- Kulturer, finansiella marknader och penningpolitik

Om författarna
Mikael Ottosson är biträdande professor i företagsekonomi, med inriktning marknadsföring och hållbarhet, vid Linköpings universitet. Anders Parment är ekonomie doktor, lektor och forskare vid Stockholms universitet. Både Mikael och Anders är erfarna läromedelsförfattare.