Matematik Länken 9-Gy1

Matematik Länken 9-Gy1
Serie Matematik Länken 9-Gy1
Författare
Förlag Liber
GenreMatematik och statistik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor172
Vikt490 gr
Utgiven2022-04-11
SABTa
ISBN 9789147145515

Länken - nu baserad på Lgr22
Matematik Länken från åk 9 till Gy 1 är skriven för elever som inte uppnått E-nivå i åk 9, eller riskerar att inte göra det. Den kan även användas av elever som vill ha grundläggande träning inför de nationella proven. Bokens kapitel är indelade efter det centrala innehållet i grundskolans kursplan i matematik:

1-2. Taluppfattning och talsanvändning
4. Geometri
5. Samband och förändring
6. Sannolikhet och statistik
7. Problemlösning

I varje kapitel finns gott om övningar som tränar de långsiktiga målen i matematik. En fördiagnos inleder varje avsnitt. Till alla uppgifter i fördiagnosen finns hänvisningar till lämpliga träningsuppgifter. I slutet av kapitlen finns det tre moment som lyfter fram de långsiktiga målen, förankrar kunskaperna och ger träning inför de nationella proven.

<ul> <li>Vad minns du? innehåller flervalsuppgifter som testar elevens kunskaper om begrepp och metoder som tagits upp i kapitlet. </li> <li>Fundera och resonera innehåller uppgifter som på olika sätt bidrar till att utveckla det matematiska resonemanget. </li> <li>Uppgifter av NP-karaktär innehåller uppgifter som påminner om uppgifter på de nationella proven.</li> </ul>

Matematik Länken från åk 9 till Gy 1 kan användas oberoende av vilket grundläromedel man har i matematik.