Matematik Länken 9-Gy1

Matematik Länken 9-Gy1
Serie Matematik Länken 9-Gy1
Författare
Förlag Liber
GenreMatematik och statistik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor172
Vikt490 gr
Utgiven2022-04-11
SABTa
ISBN 9789147145515

Länken - nu baserad på Lgr22 Matematik Länken från åk 9 till Gy 1 är skriven för elever som inte uppnått E-nivå i åk 9, eller riskerar att inte göra det. Den kan även användas av elever som vill ha grundläggande träning inför de nationella proven. Bokens kapitel är indelade efter det centrala innehållet i grundskolans kursplan i matematik: 1-2. Taluppfattning och tals användning 3. Algebra 4. Geometri 5. Samband och förändring 6. Sannolikhet och statistik 7. Problemlösning I varje kapitel finns gott om övningar som tränar de långsiktiga målen i matematik. En fördiagnos inleder varje avsnitt. Till alla uppgifter i fördiagnosen finns hänvisningar till lämpliga träningsuppgifter. I slutet av kapitlen finns det tre moment som lyfter fram de långsiktiga målen, förankrar kunskaperna och ger träning inför de nationella proven: - Vad minns du? innehåller flervalsuppgifter som testar elevens kunskaper om begrepp och metoder som tagits upp i kapitlet. - Fundera och resonera innehåller uppgifter som på olika sätt bidrar till att utveckla det matematiska resonemanget. - Uppgifter av NP-karaktär innehåller uppgifter som påminner om uppgifter på de nationella proven. Matematik Länken från åk 9 till Gy 1 kan användas oberoende av vilket grundläromedel man har i matematik.