Omvårdnad 2 Fakta och uppgifter

Omvårdnad 2 Fakta och uppgifter
Serie Omvårdnad 1 och 2
Författare
Förlag Liber
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor336
Vikt648 gr
Utgiven2022-09-07
SABVpg
ISBN 9789147145195

Omvårdnad 2 är ett läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen och läser kursen med samma namn. Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för Omvårdnad 2. Den förbereder eleven för praktiskt arbete inom omvårdnad. Läromedlet tar bland annat upp:

<ul> <li>Hälso- och sjukvårdens organisation </li> <li>Kommunikation, bemötande, förhållningssätt och samarbete </li> <li>Omvårdnadsprocessen och arbete utifrån individens behov </li> <li>Personens behov, dokumentation och rapportering </li> <li>Normalt och onormalt beteende</li> <li>Rehabilitering, habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt</li> <li>Ergonomi</li> <li>Omvårdnad vid vanliga sjukdomar</li> <li>Medicintekniska uppgifter och dokumentation</li> <li>Hälso- och sjukvårdens uppgifter, delegering och avvikelsehantering</li> <li>Informationsteknik och medicinteknik</li> </ul>

Läromedlets pedagogiska struktur

<ul> <li>Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv </li> <li>Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd </li> <li>Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer </li> <li>Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor </li> <li>Podd-, film- och litteraturtips</li> </ul>

Kapitelupplägg

<ul> <li>Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål kapitlet behandlar</li> <li>Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer</li> <li>Genomgående patientfall med reflektionsfrågor</li> <li>Kapitlen avrundas med:
Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.</li> </ul>