Anatomi och fysiologi 2 Fakta och uppgifter

Anatomi och fysiologi 2 Fakta och uppgifter
Serie Anatomi och fysiologi 1 och 2
Författare
Förlag Liber
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor196
Vikt0
Utgiven2022-09-30
SABVca
ISBN 9789147144877
Anatomi och fysiologi 1 och 2 är en serie läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen och som läser kurserna med samma namn.
Innehållet presenteras på ett sätt som är anpassat till ett kommande arbetsliv som undersköterska och vårdbiträde. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar som ger stöd och underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, och ge stöd för kunskapsinhämtningen.

Läs mer
Läromedlets pedagogiska struktur
- Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv
- Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd
- Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer
- Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor
- Podd-, film- och litteraturtips

Upplägg
- Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål som kapitlet behandlar.
- Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer.
- Genomgående patientfall med reflektionsfrågor.
- Kapitlen avrundas med:
Sammanfattning - återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
Träna begrepp - stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
Repetera - frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
Fördjupa - i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.

Seriens komponenter
Anatomi och fysiologi 1 Fakta och uppgifter (kursbok)
Anatomi och fysiologi 1 Digital elevlicens

Anatomi och fysiologi 2 Fakta och uppgifter (kursbok)
Anatomi och fysiologi 2 Digital elevlicens
Anatomi och fysiologi 2 Digital lärarlicens

Om författarna
Gudrun Arvidsson har lång erfarenhet av att arbeta med människor, till en början som mentalskötare, sedan som sjuksköterska inom olika specialiteter, skol- och distriktssköterska och nu som vårdlärare.