Elevhälsa i praktiken, digitalt fortbildningspaket 12 mån

Elevhälsa i praktiken, digitalt fortbildningspaket 12 mån
Serie Elevhälsa i praktiken
Författare
Förlag Liber
GenrePedagogik
FormatEbok (nedladdning & online)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2020-12-01
SABEmm
ISBN 9789147142828
Ett digitalt paket som innehåller filmer och handledning, baserat på boken Elevhälsa i praktiken - hur gör vi?<BR/><BR/>Digitalt fortbildningspaket innehåller:<BR/>- Föreläsning - 60 minuter med Semira Vikström, Erik Hall, Dounya Hayyoun och Ingrid Hylander.<BR/>- Handledning (pdf) till boken Elevhälsa i praktiken - Konkret stöd i hur man kan arbeta kollegialt kring bokens sex olika kapitel, med tillhörande introduktionsfilm (10 minuter). <BR/><BR/>Materialet är flexibelt. Utifrån er skolas nuläge och behov utformar ni, med handledningens hjälp, en fortbildning som kan sträcka sig från ett par tillfällen till över ett helt läsår. Med hjälp av filmer, handledning och böcker ger fortbildningspaketet, genom kollegialt lärande, möjlighet att helt eller i valda delar i er skola implementera de framgångsfaktorer som gjort att Visättraskolan utanför Stockholm gått från en bortvalsskola i kris, till en skola präglad av kunskap, trygghet och trivsel.<BR/><BR/>Visättraskolan är en av de bästa skolor som Skolinspektionens utredare Kjell Gyllenswärd besökt - och han har ändå varit på ungefär 250 skolor under sina nio år på Skolinspektionen, säger han i Huddinge direkt 2019-02-06 (www.stockholmdirekt.se).<BR/><BR/>Böcker ingår inte i detta digitala paket, de köps separat alternativt i det fortbildningspaket som också inkluderar böcker.<BR/><BR/>Författarna: Semira Vikström är Visättraskolans tidigare rektor, numera skolchef i Huddinge kommun. Erik Hall är tillförordnad rektor på skolan och Dounya Hayyoun är biträdande rektor. Ingrid Hylander är legitimerad psykolog och docent i pedagogik.