Omvårdnad 1 Fakta och uppgifter

Omvårdnad 1 Fakta och uppgifter
Serie Omvårdnad 1
Författare
Förlag Liber
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor292
Vikt0
Utgiven2021-09-07
SABVpg
ISBN 9789147142613
Omvårdnad 1 är ett läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen och läser kursen med samma namn.

Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för Omvårdnad 1. Den förbereder eleven för praktiskt arbete inom omvårdnad. Läromedlet tar bland annat upp:
- Vård- och omsorgshistoria
- Kommunikation och samarbete
- Behov, dokumentation och rapportering
- Nutritionslära och stimulerad matsituation
- Etiskt, hygieniskt och ergonomiskt arbetssätt
- Omvårdnad vid vanliga sjukdomar
- Medicinteknik, e-hälsa och etik
- Palliativ omvårdnad och omhändertagande efter döden
- Lagar och andra bestämmelser

Läromedlets pedagogiska struktur
- Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv
- Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd
- Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer
- Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor
- Podd-, film- och litteraturtips

Kapitelupplägg
- Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål kapitlet behandlar.
- Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer.
- Genomgående patientfall med reflektionsfrågor
- Kapitlen avrundas med:
Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.