Professionella möten på distans : bedömning och råd om vård

Professionella möten på distans : bedömning och råd om vård
Författare
Förlag Liber
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor540
Vikt0
Utgiven2022-06-07
SABVp
ISBN 9789147140336
Bedömning och prioritering av patienters symtom och besvär samt att ge hälso- och sjukvårdsråd utan ett fysiskt möte, ställer höga krav på konsten att samtala, medicinsk kunskap och tekniska färdigheter. Professionella möten på distans ger läsaren en gedigen genomgång av metoder för personcentrerade och patientsäkra samtal samt om utmaningar, fallgropar och risker att vara uppmärksam på. Samtalsmodellen samtalsprocessen, som utvecklats genom beprövad erfarenhet och evidens, är detaljerat beskriven i flera kapitel.

Läs mer
Boken spänner över en bredd av verksamheter och områden som bedömning av allmäntillstånd, akut medicinsk rådgivning, tolksamtal, bedömning av barns och äldres tillstånd, samtal med personer med psykisk ohälsa och rådgivning vid särskilda händelser. Svåra samtal om kriser, suicidalitet eller våldsutsatthet behandlas också. Med hjälp av läraktiviteter, fallbeskrivningar och reflektionsfrågor får läsaren möjlighet att fördjupa sina kunskaper.
I kapp med samhällets tekniska utveckling förändras förutsättningarna för distansrådgivning och den sista delen av boken fokuserar på utveckling, kvalitet och arbetsmiljö samt grundläggande juridiska aspekter.

Boken vänder sig till sjuksköterskor i olika verksamheter och till sjuksköterskestudenter på både grund- och avancerad nivå. Innehållet är lika värdefullt för andra professioner både inom och utanför hälso- och sjukvården samt för personer som arbetar med stödsamtal, som till exempel vid Kvinnofridslinjen.

Om författarna
Redaktörer:
Marianne Spante är universitetsadjunkt vid Institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna samt distriktssköterska och avancerad specialistsjuksköterska.
Elisabeth Almgren Eriksson är leg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare, utbildare och föreläsare samt metod- och utbildningsansvarig på Inera.