Likabehandling i förskola och skola

Likabehandling i förskola och skola
Författare
Förlag Liber
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor249
Vikt0
Utgiven2018-05-24
SABOe
ISBN 9789147127900
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Skollagens och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkningar syftar till att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola och förskola, med likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Den här boken ger en översikt över lagkraven, diskrimineringsgrunderna och arbetet med normer och värderingar. Boken ger vägledning i hur arbetet mot sexuella trakasserier och kring sexualitet, samtycke och relationer (tidigare sex och samlevnad) kan utvecklas.

Läs mer
Den tredje upplagan utgår från de uppdaterade lagkraven och ger stöd i hur arbetet kan göras vardagsnära och levande genom kartläggning tillsammans med barn och elever.
Skollagen och diskrimineringslagen ställer krav på struktur, dokumentation och planerat arbete med aktiva åtgärder. I boken finns en mängd tips, övningar och mallar som ger stöd i arbetet.
Boken är skriven för dig som har ansvar för att planera och leda arbetet med likabehandling, främst rektorer och förskolechefer. Den är också ett utmärkt stöd för övriga medarbetare inom förskola/skola och för vårdnadshavare som vill vara aktiva i arbetet med dessa frågor.

Om författarna
Kajsa Svaleryd är beteendevetare, jämställdhetsstrateg och utbildad i diskrimineringsrätt med mångårig erfarenhet av arbete i förskola, skola och högskola.
Moa Hjertson är personalvetare och konsult inom likabehandling. Hon har erfarenhet av att driva likabehandlingsarbete, såväl inom myndigheter och offentlig verksamhet som i privata organisationer.