Skolans kontrollregim : ett kontraproduktivt system för styrning?

Skolans kontrollregim : ett kontraproduktivt system för styrning?
Författare
Förlag Liber
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor183
Vikt0
Utgiven2019-12-18
SABEm-c
ISBN 9789147114887
Utgångspunkten för artiklarna i denna antologi är att skolans uppdrag vilar på moralisk grund och att läraren och annan skolpersonal utför sitt arbete och möter eleverna inom ramen för de värden som läroplanerna uttrycker. Detta förutsätter att både uppdraget och skolans mål ger utrymme för lärarnas egna tolkningar i förhållande till elevernas individuella förutsättningar och lokala villkor.

Läs mer
Detta är den egentliga innebörden av målstyrning som också betyder respekt och tillit till läraren. Målstyrning i denna mening har under de senaste tio åren ersatts av en kontrollregim. Detta innebär resultatstyrning med kriterier för vad som skall nås men också för hur undervisning ska bedrivas.
Detta snävar in lärarens handlingsutrymme och, hävdas i antologin, riskerar att göra läraren till en teknokrat som har att följa givna regler och anpassa sin undervisning till kriterierna och inte till eleverna. I sin yttersta form blir eleverna inte mål i sig utan medel för att nå det kriterierna uttrycker.
Boken kan med fördel läsas och begrundas av beslutsfattare på olika nivåer men också av aktiva lärare och lärarkandidater i utbildning.