Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik
Författare
Förlag Liber
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor416
Vikt0
Utgiven2011-08-05
SABVs
ISBN 9789147103553
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Med den ökande andelen äldre personer de kommande årtiondena har ämnen som gerontologi och geriatrik fått en allt större betydelse. De äldre i samhället har rätt att få den vård och omsorg som de behöver. Personalen behöver förutom att vara kunnig se till helheten och visa respekt för den äldre människan och hennes livserfarenhet. Gerontologi och geriatrik vill bidra till detta.

Läs mer
Utmärkande drag
- Innehåller 19 fallbeskrivningar samt instuderings- och arbetsuppgifter
- Innehåller åtskilliga värdefulla guider om hur man som personal bäst hjälper den äldre i olika förekommande situationer
- Facktermer förklaras löpande och repeteras också i slutet av varje avsnitt
Innehållet i Gerontologi och geriatrik är anpassat efter de mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs i äldres hälsa och livskvalitet och vård- och omsorg vid demenssjukdom på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Boken ger grundläggande kunskaper och kan även användas i annan utbildning.
Det inledande kapitlet förklarar vad gerontologi och geriatrik är och fortsätter med centrala områden som:
- Omvårdnad och omsorg
- Kommunikation
- Kost och måltider
Fortsättningsvis går författarna igenom:
- Anatomi
- Normala förändringar i samband med att en människa blir äldre
- Sjukliga förändringar i samband med att en människa blir äldre
- Orsak, symtom behandling, egenvård och omvårdnad.
Övriga kapitel behandlar:
- Demenssjukdomar
- Rehabilitering och aktivering
- Äldre och läkemedel
- Omvårdnad av svårt sjuka och döende personer
- Anhörigas roll
- Samhällets ansvar för äldre och anhörigvårdare
- Handikappförbunden och hjälpmedelsinstitutet
Varje kapitel innehåller även förklarande ord i marginalen, facktermer, fallbeskrivningar och instuderingsfrågor.

Om författarna
Wallis Jansson och Britt Almberg har många års erfarenhet av arbete inom äldrevård samt utbildning av vård- och omsorgspersonal på olika nivåer. Båda är medicine doktorer inom ämnesområdet omvårdnad med inriktning mot äldre.