Etiskt hantverk - Att hantera etiska dilemman i klinisk omvårdnad

Etiskt hantverk - Att hantera etiska dilemman i klinisk omvårdnad
Författare
Förlag Liber
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor176
Vikt0
Utgiven2011-08-12
ISBN 9789147100507
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Etiskt hantverk handlar om de komplicerade etiska situationer som sjuksköterskan möter i klinisk omvårdnad. Dessa situationer kräver svåra beslut och sätter sjuksköterskan på hårda prov.
Boken ger en översiktlig bild av det etiska landskapet och de många etiska dilemman som sjuksköterskan dagligen konfronteras med. Det kan t.ex. handla om utmanande maktrelationer eller konflikter med kolleger och närstående.

Läs mer
Etiskt hantverk vänder sig i första hand till sjuksköterskestuderande men också till personer som arbetar med etik i andra utbildningssammanhang. Boken är lättläst och ger många konkreta exempel på hur man resonerar kring och hanterar etiska dilemman.
Boken innehåller dessutom instuderingsfrågor, vilket ger utrymme för reflektioner kring den egna praktiken. Etiskt hantverk kan således också användas som ett konkret verktyg för den som ska hantera etiska situationer i sitt dagliga arbete.