Moms i praktisk tillämpning : EU-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens domar

Moms i praktisk tillämpning : EU-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens domar
Författare
Förlag Liber
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor196
Vikt0
Utgiven2012-04-12
SABQafbab
ISBN 9789147097029
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
De flesta människor i Sverige betalar moms så gott som varje dag. Arbetar du som skattejurist, redovisningsekonom, revisor, ekonomichef, egenföretagare eller som företrädare för en organisation eller ett bolag, kommer du säkert dagligen i kontakt med momsreglerna mer konkret och behöver kunna tillämpa dem i praktiken. Moms i praktisk tillämpning vägleder dig i detta arbete och ger en lättillgänglig och tydlig överblick över det svenska och det EU-rättsliga momssystemet.

Läs mer
Boken inleds med en genomgång av hur momsen fungerar. I den första delen ges en översikt över rättskällorna på momsområdet samt förklaringar av momssystemet som helhet och dess beståndsdelar, såsom skattskyldighet, skatteplikt och avdragsrätt. Bokens andra del innehåller en tematisk sammanställning av samtliga momsdomar från Högsta förvaltningsdomstolen. Dessa rättsfall belyser hur momsfrågor har bedömts i högsta rättsliga instans i Sverige. I den tredje delen finns en tematisk sammanställning av samtliga rättsfall på momsområdet från Europeiska unionens domstol (EUD). Momslagen, och dess tillämpning, vilar på det inom EU harmoniserade momsdirektivet. Domarna från EUD har därmed mycket stor betydelse för hur den svenska momslagen ska tolkas. Boken har ett rättsfallsregister, där alla domar är sorterade i kronologisk ordning, samt ett sakregister som gör det lätt att hitta i boken. Moms i praktisk tillämpning ger snabb och komplett kunskap om hur momsreglerna har tolkats och tillämpats i praktiken.

Om författarna
Lena Hiort af Ornäs är skattejurist och verksam vid Skatte- och tullavdelningen vid Finansdepartementet. I boken avspeglas dock endast hennes personliga uppfattning om skatterätt i allmänhet och moms i synnerhet. Lena Hiort af Ornäs har även deltagit vid ett flertal utredningar inom skatte- och redovisningsområdet.

Eleonor Kristoffersson, jur. dr, är professor i skatterätt vid Örebro universitet. Hon disputerade år 2001 på avhandlingen Mervärdesskatt vid omstruktureringar och har sedan år 2003 varit en av de drivande krafterna bakom Institutet för mervärdesskatterättslig forskning vid Stockholms universitet. Hon har också praktisk erfarenhet från momsområdet från t.ex. uppdrag som ledamot i Skatterättsnämnden och egen rådgivningsverksamhet.