Piratmatte E

Piratmatte E
Serie Piratresan Piratmatte
Författare
Förlag Liber
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor96
Vikt0
Utgiven2009-07-06
ISBN 9789147082124
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Piratmatte har en tydlig struktur som gör det lätt att koncentrera sig på det matematiska innehållet. Elevböckerna är tunna och ger tillfälle till varierad undervisning och stor frihet till individualisering. Resterande titlar kan beställas så länge lagret räcker.

Läs mer
Viktiga moment i Piratmatte:
- Matematiska ord och begrepp
- Uppdelningen av naturliga tal
- Likhetstecknets betydelse
- Tallinjen
- Sambanden mellan räknesätten
- Huvudräkningsstrategier
Elevbok
Elevboken har en tydlig struktur som gör det lätt att koncentrera sig på det matematiska innehållet. Varje kapitel inleds med en serie där ord med matematisk anknytning kommer in i ett naturligt sammanhang. Matteorden, som återkommer i kapitlet, presenteras i inledningen. Här finns också målet med kapitlet.
Kapitlet fortsätter med ett uppdrag. Detta kan vara en laborativ övning som eleverna arbetar med enskilt eller i grupp. Varje elev ska spara laborativt material i sin egen mattelåda - Skattkistan. Detta material använder de vid fortsatt arbete i elevboken. Det laborativa materialet är till för är att lyfta fram det matematiska tänkandet.
Kapitlet avslutas med en diagnos - Kapten Klaras sida - och därefter får varje elev tillfälle att fundera över hur de tycker att arbetet har gått. Diagnosen och utvärderingen är kopplade till de mål som beskrivs i början av kapitlet.