Den svenska ungdomsbrottsligheten

Ungdomsbrottslighet framstår som ett av de centrala problem­områdena i såväl kriminologisk forskning som i svensk samhällsdebatt. Men hur väl stämmer den bild av ungdomsbrottslighet som finns tillgänglig i våra medier med verkligheten?

I den här antologin medverkar flera av landets främsta experter på ungdomsbrottslighet. Utifrån sin forskning belyser de centrala frågor kring ungdomars brottslighet. Denna femte upplaga innehåller fem helt nyskrivna kapitel som behandlar skjutningar i gängmiljöer, skolan och brottsligheten, ungas utsatthet för brott, ungdomsbrottslighet ur ett livsförloppsperspektiv samt social förändring och ungdomsbrottslighet. Övriga kapitel har genomgått omfattande uppdateringar och omarbetningar. Sammantaget ger boken utifrån skilda perspektiv och metoder en mångfacetterad kunskap om ungdomsbrottslighetens karaktär, omfattning och utveckling, dess orsaker och förklaringar samt om samhällets åtgärder och reaktioner.

Boken vänder sig i första hand till studerande på högskola inom kriminologi, socialt arbete och andra närliggande ämnen. Även yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar samt övriga med intresse för ungdomsfrågor och ungdomsbrottslighet kommer att finna boken användbar.