Utbildning i migrationens tid : viljor, organisering och villkor för inkludering

Utbildning i migrationens tid : viljor, organisering och villkor för inkludering
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor213
Vikt330 gr
Utgiven2021-07-28
SABEm-c.0761
ISBN 9789144143255
En av samtidens stora samhällsutmaningar handlar om att skapa förutsättningar för människors inkludering. I den här boken riktar vi uppmärksamhet mot utbildning och dess betydelse för inkludering av migranter i nutidens Sverige.

I Utbildning i migrationens tid undersöks ett flertal utbildningssammanhang för unga vuxna och vuxna migranter. Baserat på berättelser från migranter, lärare och annan personal diskuteras verksamheternas organisering, villkor och pedagogik. Inte minst diskuteras migranters strävan efter, och starka vilja till, inkludering. Utifrån sitt rika empiriska underlag bidrar boken till en djupare förståelse för vad inkludering innebär och dess villkor i såväl dagens som morgondagens Sverige.

Boken vänder sig till både blivande och yrkesverksamma lärare samt studie- och yrkesvägledare, liksom andra med intresse för frågor om utbildning för och inkludering av migranter.