Socialt arbete - - rörelse, motstånd, förändring

Det offentliga sociala arbetet befinner sig i dag i ett tillstånd som innebär att det relationellt mänskliga, strukturella, förebyggande och lokalt förankrade sociala arbetet inte ges tid eller plats. Ett sådant offentligt socialt arbete får svårt att bidra till social förändring. Bokens författare, både forskare och praktiker, värnar ett visionärt socialt arbete som bygger på värderingar om social rättvisa och mänskliga rättigheter snarare än en organisering som bygger på värderingar om effektivisering, ekonomisering, individualisering och svenskhet.

Socialt arbete - rörelse, motstånd, förändring diskuterar, ur olika perspektiv, hur viktigt det är med ett kritiskt socialt arbete i ett sammanhang där människor i stor utsträckning görs till utgiftsposter, mätvärden eller invandrare. Ett annat socialt arbete är möjligt!

Boken är lämplig för studenter i socialt arbete, verksamma socialarbetare, politiker och andra som intresserar sig för möjligheten att genom socialt arbete åstadkomma hållbar förändring.