Estetikens möjligheter : om konstnärligt utforskande, estetisk pedagogik och semiotiska perspektiv

Estetikens möjligheter : om konstnärligt utforskande, estetisk pedagogik och semiotiska perspektiv
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor204
Vikt380 gr
Utgiven2021-05-24
SABEabi
ISBN 9789144142265
Att utforska med flera sinnen är ett naturligt sätt att närma sig sin omvärld och små barn som är förspråkliga uttrycker sig gärna via estetiska symboler. Estetik, människans utforskande av sinnliga och konstnärliga erfarenheter, marginaliseras ofta när det snarare är en central del i ett barns uppväxt. Att åter skapa utrymme för att lyfta estetikens många möjligheter kräver kunskap. Författarnas förhoppning är att pedagoger inom olika områden kommer att bli motiverade att på olika sätt lyfta fram det så berikande konstnärliga utforskandet; genom bild, form, dans och musik. Det handlar om att skapa möjligheter för alla att hitta och använda sina egna estetiska röster. Boken belyser estetikens många möjligheter, men även begränsningar inom utbildning och undervisning. Genom författarnas samlade erfarenheter inom estetisk, teoretiskt såväl som praktiskt, får läsaren ta del av en bred kunskap. Estetiska ämnen har befriande få begränsningar, som i ett exempel ur denna bok där dinosauriedans blir en spännande arena för nya kunskaper. ”Dans, bild- och musikskapande innebär att uttrycka sig associativt och gissande. I detta finns en framåtriktande intuitiv frihetskänsla. Konstnärligt utforskande hjälper människan att förstå livet som hon lever det. Det estetiska finns inom varje människa och genom att uttrycka detta kan en människa känna sig levande.” Citat ur boken Boken vänder sig till pedagoger i förskola, skola och lärarutbildning.