Etisk stress

Etisk stress
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePsykologi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor192
Vikt350 gr
Utgiven2021-07-01
SABDo
ISBN 9789144142029
Samvetsstress, moralisk stress eller etisk stress är ord som allt oftare används för att beskriva upplevelsen av att i sin yrkesroll inte kunna handla på det sätt som man själv uppfattar som det moraliskt rätta. Fenomenet framträder särskilt inom vården, skolan och andra människovårdande verksamheter där medarbetare känner sig tvingade att agera på ett sätt som står i konflikt med egna värderingar, riktlinjer och yrkesetik. Etisk stress kan få långsiktiga negativa konsekvenser för såväl individen som för samhället och det finns i dag på många arbetsplatser ett stort behov av att förstå och bemöta fenomenet. Bokens första del ger en teoretisk förklaring till hur etisk stress uppstår samt en beskrivning av vanliga reaktioner och vad som vidmakthåller eller förvärrar etisk stress. En lättillgänglig förklaringsmodell presenteras som bygger på kunskap från kognitiv beteendeterapi och moralpsykologi. Andra delen av boken är en manual för att hantera etisk stress. Här presenteras den så kallade STOPP-modellen som steg för steg beskriver ett funktionellt och konkret sätt att bemöta etisk stress. Etisk stress riktar sig till yrkesverksamma som hanterar frågor relaterade till etisk stress, såsom ledare, handledare, behandlare och yrkesverksamma inom HR, samt till studerande till sådana yrken. Det är också intressant läsning för den som själv upplever etisk stress.