Kommunikativa klassrumspraktiker : tidig läs- och skrivundervisning

Kommunikativa klassrumspraktiker : tidig läs- och skrivundervisning
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor256
Vikt370 gr
Utgiven2023-03-31
SABEabf.02
ISBN 9789144141961
Den här boken presenterar metodik som leder till att yngre elever lär sig att skriva och läsa samt använda texter som kombinerar skrift, bild och ljud. Syftet är att ge en allsidig uppsättning didaktiska verktyg för språk- och kunskapsutvecklande arbete i tidig läs- och skrivundervisning.

Författarens utgångspunkt är att du som lärare planerar och organi­serar för undervisning som möjliggör för eleverna att visa kunskap på delvis olika nivåer, men inom samma sammanhang. Inledningsvis får du ta del av didaktiska förhållningssätt för under­visning som tar avstamp i villkor och möjligheter för barns språk­utveckling. Utifrån dessa förhållningssätt fokuseras sedan på klassrumsarbete där elever skriver och läser, både gemensamt och sedan alltmer självständigt. Här diskuteras bland annat platsbaserad undervisning, barnlitteraturens potential samt kritisk textgranskning. Genomgående betonas undervisningens betydelse för elevernas lärande och lärarens roll i detta.

Kommunikativa klassrumspraktiker vänder sig särskilt till dig som ska bli lärare i förskoleklassen och årskurs 1–3 eller som nyss blivit klar med din lärarutbildning.