Wai-King Trading : ett praktikfall i externredovisning

Wai-King Trading : ett praktikfall i externredovisning
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor199
Vikt533 gr
Utgiven2020-06-09
SABQbc
ISBN 9789144140780
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Boken är en praktisk och helhetsorienterad redovisningsuppgift i extern redovisning. Uppgiften utgår från ett fiktivt, men verklighetstroget företag som importerar och säljer orientaliska mattor. Utifrån en bakgrundsbeskrivning av företaget, föregående års bokslut, årsstämmoprotokoll, styrelseprotokoll, bankkontoutdrag samt verifikationer för räkenskapsåret skall studenterna planera redovisningen, genomföra den löpande bok­föringen, göra bokslut samt upprätta årsredovisning enligt gällande lagstiftning och praxis.Till detta kan även ett moment av revision tillfogas.

Grundtanken är att förankra redovisningsproblem, såväl praktiska som principiella,
i ett sammanhang till skillnad från traditionella övningsuppgifter som ofta är fragment­betonade. Uppgiften ger också träning i att arbeta med en större självständig uppgift där helhet, systematik och kreativitet är viktigt. En tidigare version av materialet har under flera år använts vid högskolor och studieförbund och visar att uppgiften tar en till två veckors heltidsarbete att genomföra.