Att analysera interaktion

Snart sagt alla situationer en människa befinner sig i präglas av interaktion. Människor pratar med varandra, rör sig genom ett rum, utbyter blickar, lär sig saker, arbetar, skämtar, håller i föremål … Utmärkande för oss människor är nämligen att vi får saker och ting gjorda med vårt språk och våra kroppsliga resurser. Genom sådana handlingar påverkar vi vår omvärld och våra medmänniskor – och vi gör det tillsammans med dem. Det är studiet av denna mänskliga interaktion som boken handlar om.

I första delen introduceras forskningsfältet interaktionsanalys och de arbetssätt, redskap och etiska ställningstaganden som hör till fältet. Den andra delen innehåller forskningsstudier som visar på bredden inom fältet och som pedagogiskt leder läsaren genom hela analysarbetet. Till boken hör även ett videomaterial som illustrerar några av bokens exempel, och som är tillgängligt för läsarens egna studier.

Att analysera interaktion är avsedd för utbildningar inom språk­vetenskap och angränsande ämnen som sociologi, utbildningsvetenskap och kommunikation.