Lyssna, reagera och agera : förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer

Lyssna, reagera och agera : förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor256
Vikt0
Utgiven2020-04-01
ISBN 9789144129389
Lyssna, reagera och agera syftar till att ge en ökad förståelse och kunskap om barn och elever som upplever våld i nära relationer. Boken handlar om hur personal i förskola, skola och fritidshem kan identifiera, bemöta och samverka kring den här formen av barnmisshandel. Innehållet i boken utgår både från författarnas egen forskning och tidigare forskning som handlar om förskolans och skolans uppdrag och utmaningar i samband med våld eller annan problematik inom familjen. Boken är främst avsedd för blivande och verksam personal inom förskola, skola och fritidshem - barnskötare, förskollärare, lärare, pedagoger inom fritidshem, EHT-personal och rektorer eller andra verksamhetschefer. Boken lämpar sig också för socionomutbildningar och till verksamma inom socialtjänsten och andra verksamheter där det bedrivs socialt arbete. Den vänder sig även till andra verksamheter där yrkesverksamma möter utsatta barn och ungdomar, exempelvis inom hälso- och sjukvården eller inom olika typer av fritidsverksamhet.