Övningsbok i externredovisning : att läsa IFRS och FARs Samlingsvolym

Övningsbok i externredovisning : att läsa IFRS och FARs Samlingsvolym
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor416
Vikt0
Utgiven2018-10-18
SABQbcee
ISBN 9789144128528
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Övningsbok i externredovisning har två syften. Det ena är att introducera och utveckla studenters egen läsning av IFRS och FARs Samlingsvolym – Redovisning. Det andra är att utveckla studenters bokföringsmässiga färdighet. En förståelse av IFRS och BFNAR förutsätter bokföringsmässig tillämpning. Eller om man vill betona syftena i omvänd ordning. Det primära syftet är att utveckla bokföringsmässig färdighet, vilket i sin tur förutsätter läsning av IFRS och FARs Samlingsvolym – Redovisning.

Bokföringsteknisk färdighet utvecklas bäst genom bokföringsövning. Att kunna redovisning är bland annat att kunna läsa och tillämpa den text som är redovisningsregleringens grunddokument, det vill säga IFRS och FARs Samlingsvolym– Redovisning. Texten i dessa dokument är inte självklart lättfångad och kunskapen växer bäst med tillämpning, att beskriva och hantera redovisningsproblem bokföringstekniskt. Övande, övande och åter övande med icke-triviala bokföringsuppgifter gör att redovisningens samband och logik framstår som allt tydligare.
I denna nya upplaga har IFRS 15 ersatt IAS 11 (Entreprenadavtal) och IAS 18 (Intäkter), K2 har fått sin nya utformning i BFNAR 2016:10 (Årsredovisning i mindre företag), RedR 1 (Årsredovisning i aktiebolag) har anpassats till K3, alternativregeln vid uppdrag på löpande räkning får inte längre tillämpas och en fond för utvecklingsutgifter (vid redovisning av balanserade FoU-utgifter) har tillkommit. Bokens uppgifter har anpassats till dessa förändringar, samtidigt som uppgifterna kopplade till omvärdering av materiella anläggningstillgångar enligt IAS 16 har utvecklats. Därtill har K2 och K3 kommit att dominera normgivning varför referenser till tidigare gällande BFNAR har tagits bort.

Boken vänder sig primärt till personer som vill utveckla sin grundläggande externredovisningskunskap, speciellt ekonomstudenter som befinner sig på fortsättningsnivå, det vill säga nivån där man läst den grundläggande kursen i externredovisning.