Blivandets pedagogik - Utbildning för en annan tid

Blivandets pedagogik - Utbildning för en annan tid
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor138
Vikt0
Utgiven2019-07-31
ISBN 9789144127842
Klimatförändringar, hotad biologisk mångfald och människor på flykt. Världen så som vi känner den är i förändring. Många menar att vi är på väg att träda in i antropocen, en ny epok som ger uttryck för att inget på jordens yta längre står opåverkat av människans avtryck. Blivandets pedagogik använder Gilles Deleuzes filosofi för att adressera de utmaningar som jorden står inför, och visar samtidigt på behovet av att hantera dessa utmaningar på sätt som ifrågasätter människan som världens självklara utgångspunkt. Det innebär att ansvaret för den gemensamma världen och existensen måste förtydligas. Boken illustrerar hur Deleuzes tankar kan användas för att vidga förståelsen för vad utbildning är och kan vara, genom att problematisera begrepp som är centrala i dagens utbildning såsom kunskap, stabila subjekt och linjär tid. Förutom denna mer teoretiska del, ges läsaren också exempel på hur dessa resonemang kan användas i praktiska undervisningssituationer. Blivandets pedagogik riktar sig till studenter i högre studier generellt, men framförallt på lärarutbildningar. Den vänder sig också till nyfikna forskare och personer som är verksamma i utbildningssystemet.