Rörelser, gränser och liv - Att lyssna till de unga som kom

Rörelser, gränser och liv - Att lyssna till de unga som kom
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor295
Vikt451 gr
Utgiven2019-05-13
ISBN 9789144122175
Året var 2013 när Andy, som 13-åring, för första gången satte sina fötter på svensk mark. Platsen var den då ganska nybyggda Citytunneln, i Malmös underjord. Via rulltrappor rörde han sig upp mot stadens ytskikt, Malmö Centralstation och Malmö centrum. Unga migranter har de senaste åren stått i fokus för den mediala och politiska debatten i Sverige och Europa. Det gäller särskilt de unga som anländer utan vårdnadshavare, den grupp som kommit att kallas för ensamkommande. Rörelser, gränser och liv handlar om just dem, om 20 unga människor som vid ett stort antal intervjuer berättar om sina vardagsliv. Från resan genom gränsernas Europa till den situation de befinner sig i idag. I berättelserna inryms både känslor av maktlöshet och frustration, av att misstänkliggöras, och av att betraktas som ensamkommande och att fastna i kategorin. Men också, genom möten med andra, känslor av hopp i att uppfattas som fullvärdiga och komplexa människor, att kunna navigera mot framtiden. Rörelser, gränser och liv lämpar sig för kurser om migration, sociologi, socialpsykologi, socialt arbete, barn och ungdom, psykologi och utbildningsvetenskap. Boken manar till lyssnande, och är just därför mycket viktig. Läs! Lyssna! Igenkänn! Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet