Äldreomsorg och åldrande : från anhörigskap till krisberedskap

Äldreomsorg och åldrande : från anhörigskap till krisberedskap
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor172
Vikt0
Utgiven2018-01-24
SABOhfe
ISBN 9789144122076
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Att världens befolkning är i åldrande är känt sedan länge. Att denna ökning av äldre kommer att få konsekvenser för vård och omsorg anses vara självklart. Denna bok har som utgångspunkt att konkretisera några av de teman som ryms inom detta fält. Läsaren får inblick i arbetslivsrelaterade teman inom äldreomsorgens organisation och rekryteringsbas, anhörigskap, krisberedskap, internationella jämförelser inom äldreomsorgen, samt omsorg och etnicitet. Boken ger även insyn i hur äldre förhåller sig till samhälleliga normer och föreställningar om åldrandet. Till detta kommer till slut frågan om utvecklandet av nya professioner inom äldreområdet, vilket ska ses mot bakgrund av de delvis annorlunda behov som framtidens äldre förväntas ha. Den grupp forskare och lärare som samlats kring boken är eller har varit knutna till Institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola. Samtliga har på olika sätt haft äldrefrågorna i fokus i forskning och undervisning.

Boken riktar sig främst till utbildningar i socialt arbete och yrkesverksamma inom socialtjänst samt vård- och omsorgssektorn.