Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys

Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor441
Vikt800 gr
Utgiven2018-08-27
SABO:dd
ISBN 9789144117928
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I moderna samhällen flödar texter och bilder. De är resultat av kommunikation mellan individer och grupper, men de är också centrala för hur vi förstår och agerar i samhället. Därför måste den som studerar samhället kunna analysera bildens och textens mening och makt.
I denna fjärde omarbetade och aktualiserade upplaga av Textens mening och makt visar författarna hur man kan analysera texter och bilder med hjälp av:
• innehållsanalys
• argumentationsanalys
• idé- och ideologianalys
• begreppshistoria
• narrativanalys
• diskursteori, diskurspsykologi och WPR-ansatsen
• kritisk diskursanalys (CDA)
• visuell textanalys.

Varje inriktning ges en teoretisk bakgrund, men boken är framför allt inriktad på hur man gör. Konkreta exempel ur aktuell forskning, liksom övningsuppgifter med utarbetade lösningsförslag, åtföljer varje inriktning. Till Textens mening och makt hör en digital del, med texter till övningsuppgifterna, åtkomlig med hjälp av koden på insidan av bokens omslag. I denna upplaga lyfts särskilt digital textanalys fram i flera av kapitlen. Boken vänder sig till metodintresserade samhällsvetare och humanister, framför allt studenter och forskarstuderande vid universitet och högskolor.