Rektorers utvecklingsarbete - Från rationella planer till dynamisk förbättring

Rektorers utvecklingsarbete - Från rationella planer till dynamisk förbättring
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor132
Vikt230 gr
Utgiven2019-04-08
ISBN 9789144113807
Hur kommer det sig att människor så ofta ägnar sig åt annat än det som planerats? I Rektorers utvecklingsarbete får läsaren på nära håll följa en utvecklingsprocess som genomfördes som en del av ett praktiknära forskningsprojekt. Stegvis och med stöd i praktik-teori närmar sig boken ett svar på frågan om varför planerad förändring är svårt. Författaren argumenterar för att vi, genom att förstå förändringens utmaningar, kan stärka vår förbättringskompetens. Dynamisk förbättring, snarare än rationella planer, är vägen till hållbara utvecklingsprocesser. Forskningsprojektet som berättelsen kretsar kring studerade rektorers införande av entreprenöriellt lärande på en större gymnasieskola. Utvecklingsprocessen fick en bra start, men ganska snart började rektorerna ägna sig åt annat. Förklaringen till detta, menar författaren, står att finna i det sammanhang som rektorerna verkade i. Utvecklingsarbete kräver just förmåga att läsa sammanhanget, men även signaler på att något är fel. Boken är tänkt som ett stöd till rektorer, och andra förändringsagenter i skolans värld, i deras arbete med att kartlägga, anlysera och reflektera över det egna sammanhanget. Förhoppningsvis kan de då lättare se vad de kan göra för att realisera planerad förändring.