Mot ett förändrat ledarskap? - Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv

Mot ett förändrat ledarskap? - Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenreManagement
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor229
Vikt340 gr
Utgiven2016-02-05
ISBN 9789144111919
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I många sammanhang diskuteras i dag behovet av ett ledarskap som bättre kan främja medarbetares lärande och utveckling och därmed även verksamheters utveckling. Det innebär att nya krav och förväntningar riktas mot chefer i organisationer, exempelvis vad gäller förändrade arbetssätt och förändrad kompetens. Syftet med denna bok är att bidra till ökade kunskaper om innebörden av och förutsättningar för chefers arbete och ledarskap i organisationer, samt att problematisera och empiriskt belysa de ofta allmänt hållna föreställningar, modeller och moden som finns i normativ chefs- och ledarskapslitteratur.
I bokens inledande kapitel ges först en översiktlig beskrivning av teorier och skolbildningar som tidigare dominerat ledarskapsforskningen, och därefter presenteras inriktningar som utvecklats under senare decennier. I bokens följande kapitel diskuteras några aktuella teman mer ingående, till exempel:
• dilemman och utmaningar i chefers dagliga arbete
• ledarskap och kön
• ledning genom delaktighet
• chefers arbetsmiljö och hälsa
• mätningars roll i styrning och förbättringsarbete
• utvecklingsinriktat ledarskap
• ledarskapsutveckling.