Inkludering och socialt kapital : skolan och ungdomars välbefinnande

Inkludering och socialt kapital : skolan och ungdomars välbefinnande
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor142
Vikt210 gr
Utgiven2016-07-08
SABEu
ISBN 9789144109664
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
På senare år har det pågått en intensiv debatt om tillståndet i svensk skola. Denna diskussion tar ofta utgångspunkt i sjunkande elevresultat men handlar också om brist på trivsel och avsaknad av studiero. En lika viktig fråga, som lätt hamnar i skymundan, är den om inkludering. Hur kan lärare och rektorer realisera idén om en skola för alla, där samtliga elever får utbyte av undervisningen? Och vad krävs egentligen för att vända utvecklingen i den svenska skolan?

Den här boken återvänder till och ger nya perspektiv på det uppmärksammade skolutvecklingsarbetet i Essunga kommun, där god måluppfyllelse kombinerades med en inkluderande praktik. I en uppföljningsstudie har tjugo elever från de aktuella skolorna intervjuats om sina erfarenheter från högstadiet och gymnasiet samt om sin syn på framtiden. Resultaten pekar på betydelsen av socialt kapital och aktualiserar en diskussion om det grundläggande syftet med skola och utbildning. En diskussion som sträcker sig bortom meritpoäng och nationella provresultat.

Boken riktar sig till verksamma lärare och rektorer samt till studenter på olika lärarutbildningar.