Enkäter : att formulera frågor och svar

Enkäter : att formulera frågor och svar
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreMatematik och statistik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor215
Vikt0
Utgiven2016-11-08
SABOi
ISBN 9789144107448
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Enkäten är ett väletablerat redskap för både forskare och praktiker. De flesta vuxna får ofta fylla i formulär av olika slag, i de mest skiftande sammanhang. Hur utformar man då en enkät? Ett bra enkätformulär ska vara tydligt, överskådligt och enkelt att fylla i, och det får inte ta för mycket tid i anspråk. Dessutom ska enkäten ge undersökaren tillförlitlig och bearbetningsbar information tillbaka.
Den här boken är en introduktion till konsten att göra enkäter, oavsett om de ska tryckas på papper eller distribueras digitalt. Den beskriver hur allmänna frågor kan preciseras och omvandlas till fungerande enkätfrågor och svarsalternativ. Författarna ger råd om i vilken ordning frågor bör ställas, hur formuläret kan utformas grafiskt och hur datainsamlingen lämpligen läggs upp. Allt för att undvika missuppfattningar, minimera fel och för att få många ifyllda formulär tillbaka.
De praktiska råden inramas av en skildring av enkätens pionjärer i Sverige och en diskussion om enkätens framtid i ett alltmer digitaliserat samhälle.
Greppbar metod är en serie böcker om olika sätt att bedriva forskning. Från forskningsfråga till slutsats. Skrivna av erfarna forskare. För dig som är nyfiken. På nya tillvägagångssätt och gamla beprövade metoder. På nya insikter om samhället och hur man kan göra det komplexa och oöverskådliga greppbart.