Kvalitetsarbete och analys : för lärande i skola och förskola

Kvalitetsarbete och analys : för lärande i skola och förskola
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor198
Vikt0
Utgiven2016-04-11
ISBN 9789144106731
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Kvalitet uppstår i pedagogers dagliga möten med barn och elever. Det är utgångspunkten för den här boken som visar hur man kan arbeta med kvalitetsutveckling av skola och förskola. När kvalitet definieras utifrån det pedagogiska vardagsarbetet hamnar den professionella kunskapsbildningen i centrum för kvalitetsarbetet, inte processen av att följa upp resultat i förhållande till externt formulerade mål. För pedagoger och skolledare handlar det om att göra analyser av undervisningen och lärandet på den egna skolan eller förskolan. Boken utgår ifrån relevant teori och innehåller dessutom en mängd konkreta fallbeskrivningar. Den riktar sig till pedagoger, skolledare, förvaltning och politiker.