Perspektiv på skolans utveckling : en tankebok för lärare, skolledare och skolpolitiker

Perspektiv på skolans utveckling : en tankebok för lärare, skolledare och skolpolitiker
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor134
Vikt0
Utgiven2015-07-06
SABEm-c
ISBN 9789144105574
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
<p class="htmlized">Skolan har under de senaste åren intagit en framträdande plats i den politiska retoriken. Det handlar om skolans styrning, dess roll i samhället, men också frågor om hur lärande och fostran bäst organiseras.

Perspektiv på skolans utveckling vill utmana människors tänkande och bidra till diskussionen av grundläggande begrepp med bäring på skolans och förskolans utveckling. Ett genomgående tema är skolan som en institution i skärningspunkten mellan demokrati och marknad. Vad händer med verksamheten och det offentliga uppdraget när marknadskrafterna tar vid och skolan börjar definieras i termer av kostnader och intäkter?

<p class="htmlized">Denna andra upplaga är uppdaterad utifrån aktuell forskning men tar även hänsyn till de senaste årens samhälleliga och politiska förändringar.

Boken riktar sig studerande på lärar- och skolledarutbildningar, men är också relevant för verksamma lärare och skolledare. Där politikerutbildning genomförs kan boken med fördel fungera som kurslitteratur.