Kyrkovetenskapliga forskningslinjer - En vetenskapsteoretisk |versikt

Kyrkovetenskapliga forskningslinjer - En vetenskapsteoretisk |versikt
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreReligion
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor176
Vikt0
Utgiven1996-01-01
ISBN 9789144100845
Kyrko- och samfundsvetenskap är ett akademiskt ämne som sysslar med forskning om teologi och praxis kring kyrkans funktion i historia och nutid. Det kan t ex röra sig om kyrkans gudstjänst, predikan, sång, undervisning eller fromhetsliv, dess rättsystem, organisation, ekumeniska kontakter eller sociala verksamhet. I denna bok ges för första gången en samlad översikt över hela den svenska kyrkovetenskapliga forskningen – förr hette ämnet praktisk teologi – från tidigt 1800-tal till idag. Intresseområden och frågeställningar under olika perioder klarläggs. Boken presenterar också det internationella forskningsläget utifrån olika perspektiv. De nuvarande ämnesföreträdarna i Uppsala och Lund markerar i var sitt kapitel hur de vill profilera den svenska kyrkovetenskapens inriktning nu och för framtiden. Bokens författare diskuterar genomgående ämnets bestämning och målinriktning. Kyrkovetenskapliga forskningslinjer är i första hand avsedd för studenter vid universitet och högskolor, men är också av stort intresse för präster, pastorer, lärare, biblioteksfolk och andra som vill få en sakkunnig översikt över den forskning som i ett brett perspektiv skett och sker om den konkreta kyrkan. En omfattande notapparat gör det lätt att orientera sig i den vidare litteraturen.