Historia i tiden

Historia i tiden
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreHistoria och arkeologi
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor131
Vikt0
Utgiven1989-01-01
ISBN 9789144100364

Detta är en bok om historia som vetenskap och kulturprodukt förr och nu. Den tar avstamp i historieämnets ”förvetenskapliga” forntid och utmynnar i en utblick mot framtiden. Flera av ämnets klassiska motsättningar blir belysta. Det gäller 1800-talets stora strider mellan historism och positivism, mellan politisk historia och kulturhistoria. Det gäller 1900-talets utmaningar från de expansiva samhällsvetenskaperna och från filosofernas skarpa vetenskapskritik. Sextiotalets stora ”brytpunkt” och den nya historieskrivningen på sjuttio- och åttiotalen bildar därefter utgångspunkter för en blick in i ämnets aktuella status och dess möjliga framtider.

Historia i tiden ställer den svenska historievetenskapen i internationell belysning. Boken slutar med att ställa följande frågor:

  • Har vi idag en historia, en disciplin, eller går historieämnet mot sin upplösning?
  • Håller historia på att bli en del av ett allmänt humanvetenskapligt forskningsområde uppdelat på specialister och specialområden?