Reminiscensmetoden - Tillämpad i äldrevården

Reminiscensmetoden - Tillämpad i äldrevården
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreMedicin
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor110
Vikt0
Utgiven2000-03-03
ISBN 9789144100333
Andelen äldre av den totala befolkningen blir allt större. Kostnaderna för vård av äldre utgör en stor del av den offentliga budgeten. Olika effektiviseringar diskuteras som dock inte får inskränka vårdens kvalitet. Författarna vill med denna bok lämna sitt bidrag till en god äldreomsorg. Bokens empiriska material bygger på erfarenheter från ett EU-projekt kring reminiscensarbete. Målet för projektet var dels att höja livskvaliteten för äldre personer med demens, dels involvera yngre arbetslösa personer i denna verksamhet för att bygga broar mellan generationer. Det huvudsakliga innehållet i denna bok handlar om reminiscenser och reminiscensarbete. Författarna ger glimtar från projektarbetet ute i de svenska kommunerna och delger sina erfarenheter från den svenska delen av projektet. Då de arbetslösa i projektet iklädde sig volontärrollen behandlas också frivilligt arbete och dess roll inom olika välfärdssystem. Reminiscensverksamhet har pågått i alla tider. Det nydanande i boken består av reminiscensteorier, anknytning till befintliga teorier kring välfärdssystem och frivilligarbete samt en genomgång av det systematiska upplägget av praktiskt reminiscensarbete.