Strategier och förändringsmyter : ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete

Strategier och förändringsmyter : ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete
Författare
Förlag Studentlitteratur
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor247
Vikt0
Utgiven2014-08-27
SABEm-c
ISBN 9789144097268
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Strategier och förändringsmyter redovisar forskning om sex vanliga strategier för skolutveckling: organisatorisk förändring, nätverk, IT, lokala projekt, ledare och fortbildning. Författarna analyserar ur ett organisationsteoretiskt perspektiv orsaker och intentioner bakom förändringar samt möjligheter att genomföra dessa.

Författarna vill att boken ska öppna ögonen för alltför slentrianartade uppfattningar om förändring, och göra det möjligt att ifrågasätta, diskutera och utveckla det som vi ofta tar för givet om skolans utveckling.

I denna andra upplaga av boken har författarna bland annat utvecklat det organiseringsperspektiv som de menar är centralt för att man ska förstå vad som händer när planerade förändringar möter den pågående verksamheten i en organisation.

Strategier och förändringsmyter vänder sig till alla som är intresserade av organisationsförändring och särskilt till dem som är professionellt verksamma inom skolan: lärare, skolledare och skolchefer, beslutsfattare och andra som är intresserade av skolsektorns utveckling.

Boken är lämplig som kurslitteratur på skolledar- och skolchefsutbildningar samt i lärarutbildningens senare del.