Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning

Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenreHistoria och arkeologi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor318
Vikt460 gr
Utgiven2014-11-25
SABK:dd
ISBN 9789144096384
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Historiedidaktiker intresserar sig för människors möten med historia och för den historiska dimensionens plats i kultur och samhällsliv. I vår tid spelar bruk, representationer och tolkningar av historia en viktig roll inte bara i skola och vetenskap, på arkiv och museer, utan också på arenor där historia tidigare inte fått så stor uppmärksamhet, som i politik och massmedier, på film och i dataspel. Historia finns i själva verket överallt; alla människor har ett historiemedvetande, som är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna orientera oss i tiden, erfara och minnas. Historien är närvarande har fyra huvuddelar. I den första läggs en teoretisk, analytisk och begreppslig grund för historiedidaktiken. Den andra delen tar fasta på frågor om hur historia kommer till uttryck i film, monument och annan historiekultur. I den tredje delen som för historiedidaktiken närmare utbildning, läroböcker och elever, står den historiska berättelsens teori och praktik i fokus. I den skolorienterade fjärde delen, slutligen, analyseras historieämnets styrdokument och nationella prov, insatta i ett historiedidaktiskt ramverk. Historien är närvarande vänder sig särskilt till studenter och lärarstuderande i historia på universitet och högskolor samt till yrkesverksamma historiker och historielärare, men den har mycket att erbjuda alla med intresse för hur historia används och verkar i samhället.