Barndom, lärande och ämnesdidaktik

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Bokens kapitel handlar om hur barn lär sig språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, samt estetik i förskolan. Alla kapitel är baserade på olika empiriska och praktiknära studier från förskolans värld. Bokens inledande kapitel problematiserar barndom, lärande och ämnesdidaktik i dagens Sverige och belyser frågor kring barndom och förskola i förändring och förskolan som utvecklings- och läromiljö. I bokens avslutande och sammanfattande kapitel diskuterar bokens redaktörer det som undersökts i de olika studierna i relation till dagens krav på en mer kunskapsorienterad förskola.

Exempel bland bokens 13 kapitel är:
Att göra bruk av barns perspektiv
Språkutveckling genom dialogsamspel
Visuell kultur – barns kreativa och lärande öga
Friktion som fysikaliskt fenomen
Att berika barns musikaliska lyssnande

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskolan och för personer som vill fördjupa sig i frågor om förskolebarns lärande.